dilluns, 30 de maig de 2011

La Mesura. Com ho veus tu?

Hola!

Som la Clara Ferrer, en Carles Congost i la Carla Estañol. Som alumnes de la Universitat de Girona i actualment cursem 2n de Grau de Mestre d'Educació Primària.


Aquest treball està enfocat a treballar conceptes matemàtics a partir de la observació, l'anàlisi i la manipulació, per tal de fomentar un aprenentatge dinàmic, motivador i, el més important, significatiu.

Hem creat un clip educatiu que pot ajudar-nos a iniciar les nocions que es vol treballar, en el nostre cas: ple-buit-mig ple-mig buit, i el pensament reflexiu; el trobareu aquí:

Llavors, proposem una activitat experimental per a treballar a partir del clip i així ajudar en la interiorització dels aprenentatges.

Per tal de saber-ne més, a continuació penjem els següents enllaços als documents explicatius del treball:

Objectius, Continguts i Fonamentació Teòrica de l'Activitat.
En aquest apartat, trobareu els objectius i continguts que es poden treballar amb el clip educatiu, i una petita introducció teòrica amb el perquè hem escollit aquesta activitat i per què creiem que és interessant treballar des del clip de manera analítica i posteriorment manipulativa.


Desenvolupament de l'Activitat: metodologia i funcionament.
En aquest apartat, trobareu una proposta sobre com treballar a partir del clip i incentivar a la reflexió dels infants i la utilizació del llenguatge matemàtic i oral.


Avaluació.
Aquí facilitem dues taules d'avaluació. Una es refereix a l'avaluació de l'alumnat, mentre l'altra l'hem fet pensant en una avaluació de l'activitat i la mestra per tal de saber com millorar, si ha sigut una activitat productiva i si els infants han après el què ens porposavem de manera significativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada