dissabte, 28 de maig de 2011

Matemàtiques a través dels mitjans de comunicació!


Hola,
Som l’Erika Fortuny, la Laura Hugas, la Diana Peralta i la Tamara Yélamos, estudiants de 2on de magisteri, de la Universitat de Girona.

La nostra proposta de treball és la següent:
Els alumnes hauran de realitzar unes activitats a través d’un seguit de notícies que prèviament haurem tret de diferents mitjans de comunicació ( premsa escrita, televisió, radio i Internet). 

Realitzarem 8 sessions; 2 per cada mitjà de comunicació.
Abans de començar cada nova sessió, introduirem el mitjà de comunicació que es treballarà.

Els infants es repartiran en grups cooperatius de 4 o 6 persones per realitzar les diferents activitats.

El nostre objectiu principal és fer reflexionar als infants sobre  la importància de les matemàtiques en els mitjans de comunicació.

A més, també ens hem marcat altres objectius generals del treball:
- Adquirir destresa en la comprensió oral dels missatges.
- Analitzar i conèixer els Mitjans de Comunicació.
- Buscar, interpretar i seleccionar les informacions necessàries, en aquets cas, el llenguatge matemàtic.
- Participar en un treball cooperatiu.
- Adquirir estratègies de dinàmica de treball en grup, solució de problemes, presa de decisions...

Per tal de poder dur a terme les nostres sessions, us hem penjat els documents de cada mitjà de comunicació en el nostre WEB.
A cada document hi ha els objectius, la metodologia, l’avaluació... de cadascuna de les activitats que us presentem.

Esperem que us agradi i us sigui d’utilitat.

Erika, Laura, Diana i Tamara.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada